Close

Oliver Ivanović

1953 - 2018

 "Ja se ne plašim, davno sam to pregrmeo.
  Bilo je još dosta slučajeva gde sam ja bio cilj.
 To meni ništa nije novo, ali moraju da shvate da se ja neću      zaustaviti."