Close

Politika

“Kada tolerišete malo nasilje, onda to malo nasilje preraste u paljevinu ili plastični eksploziv, što su stvari kojima se ne igra normalan čovek. Na kraju dođe do ubistva!”

Septembar 2017.